FUGLEDYREHAGEN
Som du kanskje veit er me allereie godt i gang med Trinn2 (av 3 trinn totalt) i NATURSTIEN. Traséen er på det næraste ferdig, og dersom det ikkje blir for kaldt framover, vil du i løpet av januar kunna ta han i bruk. Etter kvart vil så dei ulike objekta bli bygde opp langs stien.
Og dersom alt går etter planen vidare framover, vil det til sommaren komma noko som me kallar FUGLEDYREHAGEN, som eit eige objekt i NATURSTIEN.
Det blir ein liten hage, med sjeldne fuglar, og kanskje nokre dyr. Me ser etter kvart kva me får til.
Veit du kva ei berghøne er? Det er ein fugl i fasanfamilien, som høyrer til i Asia.
Eller ein emu? Emuen er verdas nest største fugl, like høg som eit vakse menneske. Og han finst berre i Australia.
Men altså, snart også i FATLANDSKOGEN.
07.01.2022
Berghøne.
Berghøne.
Emu.
Emu.
Tilbake til toppen