Geiteramsen trivest svært godt.

PLANTELIVET
NATURSTIEN passerer gjennom ulike belte av jordsmonn (bonitet), slik at ein god del av plantemangfaldet blir presentert. ​​​​​​​


PLAKATAR OM PLANTELIVET
Plakatane gjennom NATURSTIEN fortel om ein del av dei plantane du passerer, spesielt treslaga. Plakatane er plasserte der dei naturleg høyrer heime, til dømes er plakaten om eika sett opp berre halvmeteren frå eit par fine eiker.
Bilda nedanfor viser litt av det varierte plantelivet i FATLANDSKOGEN.
Kven vinn? Den vesle bjørka eller eika? Begge vil livnæra seg på ein daud bjørkestubbe.
Kven vinn? Den vesle bjørka eller eika? Begge vil livnæra seg på ein daud bjørkestubbe.
Den 10. februar 2020 kom desse hestehovane fram ved RAUALØO.
Den 10. februar 2020 kom desse hestehovane fram ved RAUALØO.
Og nett ei veke etterpå stod raklene slik på hasselen.
Og nett ei veke etterpå stod raklene slik på hasselen.
Mangfaldet er stort, med rogn, bjørk, geiterams og mykje anna.
Mangfaldet er stort, med rogn, bjørk, geiterams og mykje anna.
Geiterams mot Såto er eit flott syn kvart einaste år.
Geiterams mot Såto er eit flott syn kvart einaste år.
Ein skogsti på Vestlandet kan naturlegvis ikkje la vera å informera om sitkagrana.
Ein skogsti på Vestlandet kan naturlegvis ikkje la vera å informera om sitkagrana.
Tilbake til toppen