KVA ER TRINN2?
Den delen av NATURSTIEN som er nokolunde ferdig sommaren 2021, kallar me gjerne Trinn1. Den etappen som me no er i ferd med blir då Trinn2, som me håpar å ha klart til påske 2022. Og etter det startar me på Trinn3, utan her og no å oppgi nokon stipulert ferdigdato for dette. 
Men når Trinn3 ein gong blir ferdig, då er heile traséen for NATURSTIEN komplett. Då har me fått ein spaser- og rullestolvennleg sti på rundt ein kilometer. Arbeidet i åra deretter vil bli å vedlikehalda stien, pluss å opparbeida nye objekt langs stien. 
På kartet til høgre kan du sjå byggetrinna våre.
SPONSORAR
Det kostar mykje tid og drøssevis av pengar å gjera dette arbeidet. Me er ustyrteleg glade for å ha fått 300 000 blanke kroner frå Fjelberg Kraftlag Stiftinga til Trinn2. Dessutan har me fått tilsegn om 75 000 frå SMIL-midlane i landbruket. Til Trinn1 fekk me 40 000 derifrå. Tusenvis av takk!
Mange har bede om å få lov til å sponsa oss, og det er me òg naturlegvis glade for. Har du lyst, kan du overføra ein liten eller stor sum (middelstor går sjølvsagt også an) til Fatlandskogen sponsorkonto 3525 24 89361. Du kan like gjerne bruka Vipps 72 44 33 i staden.
Her oppe ved enden av Trinn1, startar Trinn2, og går inn i skogen til venstre, der du skimtar starten på traséen som er hogd ut.
Her oppe ved enden av Trinn1, startar Trinn2, og går inn i skogen til venstre, der du skimtar starten på traséen som er hogd ut.
Og her kjem Trinn2 ned til bilvegen att, ned den gamle traktorvegen i Stemdalen. Lastebilen kjem med stein til oss.
Og her kjem Trinn2 ned til bilvegen att, ned den gamle traktorvegen i Stemdalen. Lastebilen kjem med stein til oss.
Det er såpass bratt opp her at massane i vegen måtte skiftast ut med solid skotstein.
Det er såpass bratt opp her at massane i vegen måtte skiftast ut med solid skotstein.
Her er Øystein gravar i full sving midt oppe i traséen. Me bruker gravemaskin på så mykje som råd, for å redusera manuelt arbeid.
Her er Øystein gravar i full sving midt oppe i traséen. Me bruker gravemaskin på så mykje som råd, for å redusera manuelt arbeid.
Back to Top