DEFINISJON
Ein skogssti (skogs-sti) er ein sti i skogen. Ein kva som helst sti, som finst i ein eller annan skog.
Ein skogsti (skog-sti) derimot, er ein skogssti med fagleg innhald. Ordet skogsti har altså vore eit etablert omgrep innan skogbruket. I tillegg til det at du skal få oppleva skogen på nært hald, vil skogstien innehalda fagleg informasjon om skog, skogbruk, natur, dyreliv, planteliv og friluftsliv. Gjerne med innlagde objekt undervegs, som kan gi opplevingar som har samanheng med det faglege, eller i tillegg til dette.
Sjølv om ordet skogsti altså har vore etablert gjennom svært lang tid, har likevel Det norske skogselskap i seinare tid, over heile landet, gått over til å bruka nemninga natursti i staden. Dette fordi ein slik sti gjerne inneheld mykje meir enn det som berre har med skog å gjera. 
Av den grunn har også me gjort det same. Frå september 2021 heiter stien vår NATURSTIEN, og ikkje lenger SKOGSTIEN. Materiell og plakatar blir oppgraderte litt etter kvart.

VÅR SPESIELLE NATURSTI
NATURSTIEN her i FATLANDSKOGEN er ein natursti, som skildra ovanfor. Men me har lagt inn nokre C-moment i tillegg. Kanskje litt ultralokal kulturhistorie. Kanskje litt humor. Kanskje har me gjort nokre av objekta litt meir spektakulære enn det som er vanleg. NATURSTIEN passar svært godt for skuleklassar, familiar, og andre som berre er på ein rusletur i lågt tempo.​​​​​​​

UNDER ARBEID
NATURSTIEN er under kontinuerleg opparbeiding og vil vera det gjennom heile 2021 og 2022, truleg endå lenger. I dag (september 2021) er han berre rundt 350 meter (Trinn 1), men håpet er at det skal bli ei rundløype (frå RAUALØO til RAUALØO) på over ein kilometer, innan påske 2022, når Trinn 2 er ferdig. Så kjem Trinn 3 deretter.
​​​​​​​På bildet er Anna i ferd med å måla DET LANGE BORDET, som står sentralt i NATURSTIEN.
ANSVARLEGE
Det er grunneigar (Anna og Arne Gjerde) som har ansvaret for opparbeiding og drift av NATURSTIEN. Sjølv om me dreg på åra og slit med at alt går mykje seinare, gjeld det å halda kroppen i vigør. Det gjer me mellom anna med å jobba i NATURSTIEN
Me legg duk under stien, for å stabilisera underlaget. Og det er ikkje radt få lass (nærare 200) med grus Arne har køyrt ut med minidumper, berre i Trinn 1. 
Det er helsa og lommeboka som avgjer om og når me kjem i mål. For som grunneigar så kan me normalt ikkje gå til stiftingar og fond for å få ut pengar, me må betala alt sjølv. Og det går veldig mykje pengar til dette. 
Einaste alternativet me har for å få tilskot, som grunneigar, er dei såkalla SMIL-midlane i landbruket. Frå SMIL fekk me 40 000 kroner i 2019, til Trinn 1. I 2021 har me fått tildelt 75 000 kroner til Trinn 2. 
Og endeleg fekk me i august 2021 melding om at me får heile 300 000 kroner til Trinn 2, frå Fjelberg Kraftlag-stiftinga! Yipppeeeee!
Hurra for sponsorane våre!!!
Sjå nedanfor nokre bilde som illustrerer litt kva NATURSTIEN er.
Ved starten av NATURSTIEN studerer Liv Micheila skiltet og plakaten. Som forresten treng oppdatering no når stien har fått nytt namn. Foto: Liv Lillebø (med løyve frå foreldra til publisering).
Ved starten av NATURSTIEN studerer Liv Micheila skiltet og plakaten. Som forresten treng oppdatering no når stien har fått nytt namn. Foto: Liv Lillebø (med løyve frå foreldra til publisering).
NATURSTIEN er fast og fin å gå på, også med barnevogn og rullestol.
NATURSTIEN er fast og fin å gå på, også med barnevogn og rullestol.
Koronanissane har slått seg til under eit provisorisk tak (jula 2020).
Koronanissane har slått seg til under eit provisorisk tak (jula 2020).
Langs stien står DET LANGE BORDET med talarstolen.
Langs stien står DET LANGE BORDET med talarstolen.
Dette er ein annan koseleg sti, ein annan stad i FATLANDSKOGEN.
Dette er ein annan koseleg sti, ein annan stad i FATLANDSKOGEN.
Vesle Mads strålar av lukke når han har funne påskeegget i NATURSTIEN (våren 2021). Foto: Liv Lillebø (med løyve frå foreldra til publisering).
Vesle Mads strålar av lukke når han har funne påskeegget i NATURSTIEN (våren 2021). Foto: Liv Lillebø (med løyve frå foreldra til publisering).
Tilbake til toppen