NATURSTIEN (tidlegare kalla SKOGSTIEN) startar ved RAUALØO og går gjennom vekslande skogterreng, med mange spennande og interessante detaljar undervegs. Klikk på knappane nedanfor for å få meir info om dei ulike tema og objekt som NATURSTIEN vil omhandla. Sjå kart under RAUALØO.
Dette er altså slik me per i dag ser for oss at dei ulike temaa skal vera handtert når NATURSTIEN ein dag står ferdig. Men det står mykje att før me er komne der. I mellomtida skal me kosa oss lenge og vel med å utvikla NATURSTIEN vidare, under mottoet: 
Det er godt alt som er gjort. Men det er godt at ikkje alt er gjort.
Vinterbilde mot Såto, frå startpunktet for NATURSTIEN.
Vinterbilde mot Såto, frå startpunktet for NATURSTIEN.
Nesten to hundre lass med grus er køyrt på den første etappen av NATURSTIEN.
Nesten to hundre lass med grus er køyrt på den første etappen av NATURSTIEN.
Men stien blir veldig stabil og god når jobben er skikkeleg gjort.
Men stien blir veldig stabil og god når jobben er skikkeleg gjort.
NATURSTIEN går gjennom lauvskogbeltet midt i bildet, frå høgre mot venstre.
NATURSTIEN går gjennom lauvskogbeltet midt i bildet, frå høgre mot venstre.
Litt eventyr høyrer òg med i NATURSTIEN. Her er nøkken kommen i sitt rette element, der han beint fram ser ut til å trivast.
Litt eventyr høyrer òg med i NATURSTIEN. Her er nøkken kommen i sitt rette element, der han beint fram ser ut til å trivast.
Det meste kan lagast av tre, også blyantar. Denne er ikkje berre laga av tre, men han er tre meter lang!
Det meste kan lagast av tre, også blyantar. Denne er ikkje berre laga av tre, men han er tre meter lang!
Og når du er kommen til enden av NATURSTIEN, og du trur at det ikkje er meir å sjå, ja då sit det kanskje eit ekorn og solar seg nett der.
Og når du er kommen til enden av NATURSTIEN, og du trur at det ikkje er meir å sjå, ja då sit det kanskje eit ekorn og solar seg nett der.
OG HUGS SKOGVETTREGEL NUMMER EIN:
Legg ikkje ut på tur utan å ha appelsiner, sjokolade og sitjeunderlag med deg! 
Men skulle du likevel ha gløymt sitjeunderlag, kan du kjøpa hos oss. Dersom du vippsar 60 kroner (= sjølvkost) til 938 17 200, kan du finna deg eit av dei praktiske sitjeunderlaga som du ser på bildet til høgre. 
Du finn dei i NATURSTIEN hos SVIN PÅ SKOGEN, og ved Kleivo i HJARTESTIEN. 
Tilbake til toppen