Gjengen legg trøstig i veg, førebels med dei yngste som dei sprekaste.
Gjengen legg trøstig i veg, førebels med dei yngste som dei sprekaste.
Revabåsen er eit kulturminne.
Revabåsen er eit kulturminne.
Hallo?! Er du heime i dag, Mikkel?
Hallo?! Er du heime i dag, Mikkel?
Klopp (har ingen ting med Liverpool å gjera).
Klopp (har ingen ting med Liverpool å gjera).
Klopp (har ingen ting med Liverpool å gjera).
Klopp (har ingen ting med Liverpool å gjera).
'Klopp over bekken' er betre enn 'hopp over bekken'.
'Klopp over bekken' er betre enn 'hopp over bekken'.
Trolla helsar på deg overalt.
Trolla helsar på deg overalt.
Stien er fantastisk mjuk og fin å gå på.
Stien er fantastisk mjuk og fin å gå på.
Trolla helsar på deg overalt.
Trolla helsar på deg overalt.
Vil du føretrekkja brua til høgre eller til venstre?
Vil du føretrekkja brua til høgre eller til venstre?
Mange ovstore steinar ligg det nedunder Svartaberg.
Mange ovstore steinar ligg det nedunder Svartaberg.
Me må stengja godt for sauene.
Me må stengja godt for sauene.
Skeiseisen ligg blank og fin og ventar på morgondagen.
Skeiseisen ligg blank og fin og ventar på morgondagen.
Grinda treng ikkje lukkast på denne årstida.
Grinda treng ikkje lukkast på denne årstida.
Det gamle stemmen frå 1800-talet eller tidlegare. Også denne er eit kulturminne.
Det gamle stemmen frå 1800-talet eller tidlegare. Også denne er eit kulturminne.
Neste dag var det laurdag, og folk var allereie på heimveg frå isen då fotografen kom.
Neste dag var det laurdag, og folk var allereie på heimveg frå isen då fotografen kom.
Eit sjeldant fotomotiv no for tida, så sjansen må nyttast.
Eit sjeldant fotomotiv no for tida, så sjansen må nyttast.
Borte i gapahuken, på andre sida av vatnet, såg det ut til å vera varmt og godt.
Borte i gapahuken, på andre sida av vatnet, såg det ut til å vera varmt og godt.
Ungane ville gjerne ha skeist meir, men fekk ikkje lov.
Ungane ville gjerne ha skeist meir, men fekk ikkje lov.
Det var nydeleg på isen også for dei som kom på ettermiddagen.
Det var nydeleg på isen også for dei som kom på ettermiddagen.
Spora i isen viser at mange har vore innom i løpet av dagen.
Spora i isen viser at mange har vore innom i løpet av dagen.
Tilbake til toppen