NATURSTIEN startar ved RAUALØO og går gjennom vekslande skogterreng, med mange spennande og interessante detaljar undervegs. Denne sida fortel om dei ulike tema og objekt som NATURSTIEN har å by på. Kart finn du lengst nede.​​​​​​​​​​​​​
KVA ER EIN NATURSTI?
Ein natursti er ein sti i skogen, i naturen. Men ikkje ein kva som helst sti. Det er ein sti med innhald. Innhald om naturen, i naturen.
Natursti er eit etablert omgrep innan skogbruket. I tillegg til det at du skal få oppleva skogen på nært hald, inneheld naturstien fagleg informasjon om skog, skogbruk, dyreliv, planteliv, friluftsliv, kulturliv, folkehelse og geologi. Og dessutan om miljø, klima og berekraft, og om skogen sin enorme betydning på nett desse områda. 
NATURSTIEN har gjerne undervegs ein del innlagde objekt, som kan gi opplevingar som har samanheng med det faglege, eller i tillegg til dette.
NATURSTIEN her i FATLANDSKOGEN er ein natursti, slik som skildra ovanfor. Men me har lagt inn nokre C-moment i tillegg. Kanskje litt ultralokal kulturhistorie. Kanskje litt humor. Kanskje har me gjort nokre av objekta litt meir spektakulære enn det som er vanleg. 
NATURSTIEN passar svært godt for skuleklassar, familiar, seniorar, og andre som berre er på ein rusletur i lågt tempo
29.10.2022

NATURSTIEN er lagt til rette for alle gåande, også rullestolar og barnevogner.

Den gamle skogvaktaren ønskjer deg velkommen!
Den gamle skogvaktaren ønskjer deg velkommen!
Turgruppe frå Hagerupshuset på Stord i september 2022.
Turgruppe frå Hagerupshuset på Stord i september 2022.
"Den geologiske godbiten" kallar Sigvald Robberstad denne knausen. Oktober 2022.
"Den geologiske godbiten" kallar Sigvald Robberstad denne knausen. Oktober 2022.
Området rundt dammen er kanskje det mest populære, med Norges lengste bord utan skøyt. August 2022.
Området rundt dammen er kanskje det mest populære, med Norges lengste bord utan skøyt. August 2022.
I dammen er det dyr og fuglar, og fisk, utskorne i tre av Kjell Musland. Oktober 2022.
I dammen er det dyr og fuglar, og fisk, utskorne i tre av Kjell Musland. Oktober 2022.
Litt eventyr høyrer òg med i NATURSTIEN. Her er nøkken kommen i sitt rette element, der han beint fram ser ut til å trivast.
Litt eventyr høyrer òg med i NATURSTIEN. Her er nøkken kommen i sitt rette element, der han beint fram ser ut til å trivast.
Eit lite nissehus høyrer heime i NATURSTIEN. Desember 2021.
Eit lite nissehus høyrer heime i NATURSTIEN. Desember 2021.
Høgdehopp er kanskje mest for dei spreke. Lengdehoppgropa ligg like ved. August 2022.
Høgdehopp er kanskje mest for dei spreke. Lengdehoppgropa ligg like ved. August 2022.
Langs stien står DET LANGE BORDET med talarstolen. Lengda på bordet er 14,03 meter. Desember 2020.
Langs stien står DET LANGE BORDET med talarstolen. Lengda på bordet er 14,03 meter. Desember 2020.
Hakkespetten. August 2022.
Hakkespetten. August 2022.
 Stien blir veldig stabil og god når jobben er skikkeleg gjort.
Stien blir veldig stabil og god når jobben er skikkeleg gjort.
Vinteren 2021/2022 har stien blitt forlenga med ein flott sti vidare gjennom skogen.
Vinteren 2021/2022 har stien blitt forlenga med ein flott sti vidare gjennom skogen.
Utedoen med det majestetiske namnet KONGEHUSET, ferdig juli 2022.
Utedoen med det majestetiske namnet KONGEHUSET, ferdig juli 2022.
Kjell Musland har laga den trolske dobenken i KONGEHUSET. Juli 2022.
Kjell Musland har laga den trolske dobenken i KONGEHUSET. Juli 2022.
Det meste kan lagast av tre, også blyantar. Denne er ikkje berre laga av tre, men han er tre meter lang!
Det meste kan lagast av tre, også blyantar. Denne er ikkje berre laga av tre, men han er tre meter lang!
Den flunkande nye NATURSCENEN er eit viktig bidrag til mangfaldet i NATURSTIEN. Oktober 2022.
Den flunkande nye NATURSCENEN er eit viktig bidrag til mangfaldet i NATURSTIEN. Oktober 2022.
Her i LABYRINTEN kan du prøva deg på labyrint-orientering, ein artig mini-variant av orienteringsløp. Oktober 2022.
Her i LABYRINTEN kan du prøva deg på labyrint-orientering, ein artig mini-variant av orienteringsløp. Oktober 2022.
GALLERI
Her har me laga eit lite galleri frå NATURSTIEN. Me ruslar frå starten av løypa og utover til dit stien sluttar per i dag. Men me skal jobba vidare, slik at løypa til slutt blir dobbelt så lang.
Dette er berre eit lite utval, du må sjølv rusla for å få med deg alt.
03.11.2022
TEMA OG OBJEKT I NATURSTIEN
Om du ønskjer å studera dei ulike temaa som NATURSTIEN tek for seg, så kan du klikka på knappen nedanfor. 
Som du ser så er det eit ganske ambisiøst opplegg, og veldig mykje manglar per i dag. Difor er også nokre tema svært overflatisk skildra førebels. Men i løpet av nokre år bør NATURSTIEN vera komplett, slik me legg opp til i omtalen vår. 
Nokre av dei spesielle objekta som finst i NATURSTIEN treng òg kanskje nærare omtale. Den finn du under knappen nedanfor.
Kom gjerne med innspel!
03.11.2022
VINTERKVELD I NATURSTIEN
Om vinteren kan det vera fantastisk flott å ta seg ein kveldstur gjennom NATURSTIEN. For i desember og halve januar pyntar me gjerne med lys gjennom heile stien, og spesielt i området rundt DET LANGE BORDET
Er det snø, som denne desemberkvelden i 2021, er dette ein kjempearena for ungane, som kan boltra seg med å laga snølykter, snømenn, nissar, og mykje anna rart, som høyrer til i den mørke skogen. Som altså ikkje er så mørk likevel, nett her, og nett på denne tida rundt jul.
Klikk på eit bilde for å sjå større versjon.
Alle bilda i serien er tekne av Vibeke Teigen.
Anna og Arne ønskjer deg velkommen.
Anna og Arne ønskjer deg velkommen.
Nøkken, sikkert ganske blåfrosen, finst òg nedi dammen der ein stad.
Nøkken, sikkert ganske blåfrosen, finst òg nedi dammen der ein stad.
Du grøne glitrande tre. god kveld!
Du grøne glitrande tre. god kveld!
Kjempekoseleg med snø for ungane.
Kjempekoseleg med snø for ungane.
Lys og stemning overalt.
Lys og stemning overalt.
DET LANGE BORDET i vinterskrud.
DET LANGE BORDET i vinterskrud.
Bålpanna syter for ekstra kos i vinterkulda. Nygrilla pølser gjer heller ikkje livet verre å leva.
Bålpanna syter for ekstra kos i vinterkulda. Nygrilla pølser gjer heller ikkje livet verre å leva.
Fotomotiva står i kø rundt dammen.
Fotomotiva står i kø rundt dammen.
Arne køyrer ut grus, på fiberduk som Anna har lagt ut i førevegen.
Arne køyrer ut grus, på fiberduk som Anna har lagt ut i førevegen.
Anna målar DET LANGE BORDET, i den særmerkte grågrøne fatlandskogen-fargen.
Anna målar DET LANGE BORDET, i den særmerkte grågrøne fatlandskogen-fargen.
ANSVARLEGE
Det er grunneigar (Anna og Arne Gjerde) som har ansvaret for opparbeiding og drift av NATURSTIEN. Sjølv om me dreg på åra og slit med at alt går mykje seinare, gjeld det å halda kroppen i vigør. Det gjer me mellom anna med å jobba i NATURSTIEN
Det er helsa og lommeboka som avgjer om og når me kjem i mål. For som grunneigar så kan me normalt ikkje gå til stiftingar og fond for å få ut pengar, me må betala alt sjølv. Og det går veldig mykje pengar til dette, difor prøver me oss likevel på nokre stiftingar/fond og ser om dei let seg overtala til å støtta arbeidet vårt.
Nokre få sponsorar har me fått med på laget, pluss at mange av gjestene våre tykkjer det er kjekt å putta litt pengar inn på sponsorkontoen vår. 
Hurra for sponsorane våre!!! Les meir om dei her.
03.11.2022
OG HUGS SKOGVETTREGEL NUMMER EIN:
Legg ikkje ut på tur utan å ha appelsiner, sjokolade og sitjeunderlag med deg! 
Men skulle du likevel ha gløymt sitjeunderlag, kan du låna eller kjøpa hos oss. Dersom du vippsar minst 60 kroner (= sjølvkost) til 72 44 33, kan du ta med deg eit av dei praktiske sitjeunderlaga som du ser på bildet. 
Du finn dei i NATURSTIEN hos SVIN PÅ SKOGEN og ved NATURSCENEN, dessutan ved Kleivo i HJARTESTIEN
Tilbake til toppen