NATURSTIEN startar ved RAUALØO og går gjennom vekslande skogterreng, med mange spennande og interessante detaljar undervegs. Klikk på lenkene lengre nede på sida for å få meir info om dei ulike tema og objekt som NATURSTIEN omhandlar. Kart finn du òg nedanfor.​​​​​​​​​​​​​

NATURSTIEN er lagt til rette for alle gåande, også rullestolar og barnevogner.

KVA ER EIN NATURSTI?
Ein natursti er ein sti i skogen, i naturen. Men ikkje ein kva som helst sti. Det er ein sti med innhald. Innhald om naturen, og altså i naturen.
Tidlegare heitte det skogsti (skog-sti), men no er alle skogstiar i landet omdøypte til natursti, så også vår sti her i FATLANDSKOGEN.
Natursti er eit etablert omgrep innan skogbruket. I tillegg til det at du skal få oppleva skogen på nært hald, vil naturstien innehalda fagleg informasjon om skog, skogbruk, natur, dyreliv, planteliv, friluftsliv, kulturliv og folkehelse. Og dessutan om miljø, klima og berekraft, og om skogen sin enorme betydning på nett desse områda. 
NATURSTIEN har gjerne undervegs ein del innlagde objekt, som kan gi opplevingar som har samanheng med det faglege, eller i tillegg til dette.
NATURSTIEN her i FATLANDSKOGEN er ein natursti, slik som skildra ovanfor. Men me har lagt inn nokre C-moment i tillegg. Kanskje litt ultralokal kulturhistorie. Kanskje litt humor. Kanskje har me gjort nokre av objekta litt meir spektakulære enn det som er vanleg. 
NATURSTIEN passar svært godt for skuleklassar, familiar, seniorar, og andre som berre er på ein rusletur i lågt tempo
ANSVARLEGE
Det er grunneigar (Anna og Arne Gjerde) som har ansvaret for opparbeiding og drift av NATURSTIEN. Sjølv om me dreg på åra og slit med at alt går mykje seinare, gjeld det å halda kroppen i vigør. Det gjer me mellom anna med å jobba i NATURSTIEN
Me legg duk under stien, for å stabilisera underlaget. Og det er ikkje radt få lass (nærare 200) med grus Arne har køyrt ut med minidumper, berre i Trinn1. 
Det er helsa og lommeboka som avgjer om og når me kjem i mål. For som grunneigar så kan me normalt ikkje gå til stiftingar og fond for å få ut pengar, me må betala alt sjølv. Og det går veldig mykje pengar til dette, difor prøver me oss likevel på nokre stiftingar/fond og ser om dei let seg overtala til å støtta arbeidet vårt.
Einaste alternativet me har for å få tilskot, som grunneigar, er dei såkalla SMIL-midlane i landbruket. Frå SMIL fekk me 40 000 kroner i 2019, til Trinn1. I 2021 har me fått tildelt 75 000 kroner til Trinn2. 
I august 2021 fekk me melding om at me skulle få heile 300 000 kroner til Trinn2, frå Fjelberg Kraftlag-stiftinga!
Som ikkje det er nok, så fekk me i går (mai 2022) melding frå SIM om at søknaden vår på 185 000 kroner til vidare arbeid med NATURSTIEN var innvilga! Så no skal me få gjort det me hadde planar om utover sommaren, og det skal bli fantastisk kjekt!
Hurra for sponsorane våre!!!
14.01.2022
Arne køyrer ut grus, på fiberduk som Anna har lagt ut i førevegen.
Arne køyrer ut grus, på fiberduk som Anna har lagt ut i førevegen.
Anna målar DET LANGE BORDET, i den særmerkte grågrøne fatlandskogen-fargen.
Anna målar DET LANGE BORDET, i den særmerkte grågrøne fatlandskogen-fargen.
Den gamle skogvaktaren ønskjer deg velkommen!
Den gamle skogvaktaren ønskjer deg velkommen!
 Stien blir veldig stabil og god når jobben er skikkeleg gjort.
Stien blir veldig stabil og god når jobben er skikkeleg gjort.
Litt eventyr høyrer òg med i NATURSTIEN. Her er nøkken kommen i sitt rette element, der han beint fram ser ut til å trivast.
Litt eventyr høyrer òg med i NATURSTIEN. Her er nøkken kommen i sitt rette element, der han beint fram ser ut til å trivast.
Det meste kan lagast av tre, også blyantar. Denne er ikkje berre laga av tre, men han er tre meter lang!
Det meste kan lagast av tre, også blyantar. Denne er ikkje berre laga av tre, men han er tre meter lang!
Vesle Mads strålar av lukke når han har funne påskeegget i NATURSTIEN (våren 2021). Foto: Liv Lillebø (med løyve frå foreldra til publisering).
Vesle Mads strålar av lukke når han har funne påskeegget i NATURSTIEN (våren 2021). Foto: Liv Lillebø (med løyve frå foreldra til publisering).
Eit lite nissehus høyrer heime i NATURSTIEN (jula 2021).
Eit lite nissehus høyrer heime i NATURSTIEN (jula 2021).
Langs stien står DET LANGE BORDET med talarstolen (jula 2020).
Langs stien står DET LANGE BORDET med talarstolen (jula 2020).
Vinteren 2021/2022 har stien blitt forlenga med ein flott sti vidare gjennom skogen.
Vinteren 2021/2022 har stien blitt forlenga med ein flott sti vidare gjennom skogen.
Utedoen med det majestetiske namnet KONGEHUSET, ferdig juli 2022.
Utedoen med det majestetiske namnet KONGEHUSET, ferdig juli 2022.
Kjell Musland har laga den trolske dobenken. i KONGEHUSET. Juli 2022.
Kjell Musland har laga den trolske dobenken. i KONGEHUSET. Juli 2022.
Turgruppe frå Hagerupshuset på Stord i september 2022.
Turgruppe frå Hagerupshuset på Stord i september 2022.
NATURSCENEN nærmar seg ferdigstilling. Oktober 2022.
NATURSCENEN nærmar seg ferdigstilling. Oktober 2022.
TEMA OG OBJEKT I NATURSTIEN
Om du ønskjer å studera dei ulike temaa som NATURSTIEN tek for seg, så kan du klikka på lenkene til høgre. Som du ser så er det eit ganske ambisiøst opplegg, og veldig mykje manglar per i dag. Difor er også nokre tema svært overflatisk skildra førebels.
Men i løpet av 2023 bør NATURSTIEN vera komplett, slik me legg opp til i omtalane til høgre. 
Nokre av dei spesielle objekta som finst i NATURSTIEN treng nærare omtale. Den finn du under lenkene til desse.​​​​​​​
Kom gjerne med innspel!
30.01.2022
VINTERKVELD I NATURSTIEN
Om vinteren kan det vera fantastisk flott å ta seg ein kveldstur gjennom NATURSTIEN. For i desember og halve januar pyntar me gjerne med lys gjennom heile stien, og spesielt i området rundt DET LANGE BORDET
Er det snø, som denne desemberkvelden i 2021, er dette ein kjempearena for ungane, som kan boltra seg med å laga snølykter, snømenn, nissar, og mykje anna rart, som høyrer til i den mørke skogen. Som altså ikkje er så mørk likevel, nett her, og nett på denne tida rundt jul.
Klikk på eit bilde for å sjå større versjon.
Alle bilda i serien er tekne av Vibeke Teigen.
Anna og Arne ønskjer deg velkommen.
Anna og Arne ønskjer deg velkommen.
Nøkken, sikkert ganske blåfrosen, finst òg nedi dammen der ein stad.
Nøkken, sikkert ganske blåfrosen, finst òg nedi dammen der ein stad.
Du grøne glitrande tre. god kveld!
Du grøne glitrande tre. god kveld!
Kjempekoseleg med snø for ungane.
Kjempekoseleg med snø for ungane.
Lys og stemning overalt.
Lys og stemning overalt.
DET LANGE BORDET i vinterskrud.
DET LANGE BORDET i vinterskrud.
Bålpanna syt for ekstra kos i vinterkulda. Nygrilla pølser gjer heller ikkje livet verre å leva.
Bålpanna syt for ekstra kos i vinterkulda. Nygrilla pølser gjer heller ikkje livet verre å leva.
Fotomotiva står i kø rundt dammen.
Fotomotiva står i kø rundt dammen.
GRADVIS UTBYGGING
Det tutlar på fram med NATURSTIEN. Nye objekt dukkar opp no og då, med varierande mellomrom, alt etter kor mykje krefter, tid og pengar me har til disposisjon.
I løpet av sommaren 2022 vil det nok komma på plass ein del meir. Og når me har lagt 2023 bakom oss, om halvtanna år, håpar me at NATURSTIEN skal vera nokolunde komplett, som ei rundløype på 1,2 kilometer. 
Rundturen kan gjerast med elektrisk rullestol, for det meste også med manuell rullestol. Klikk knappen til høgre viss du vil følgja med på korleis framdrifta vår er.
10.07.2022
OG HUGS SKOGVETTREGEL NUMMER EIN:
Legg ikkje ut på tur utan å ha appelsiner, sjokolade og sitjeunderlag med deg! 
Men skulle du likevel ha gløymt sitjeunderlag, kan du låna eller kjøpa hos oss. Dersom du vippsar minst 60 kroner (= sjølvkost) til 72 44 33, kan du ta med deg eit av dei praktiske sitjeunderlaga som du ser på bildet. 
Du finn dei i NATURSTIEN hos SVIN PÅ SKOGEN, og ved Kleivo i HJARTESTIEN
Tilbake til toppen