Kart over arenaer og trasear finn du i ein brosjyre i postkassen på RAUALØO. Ta den med deg i skogen.

TURSTIEN
Du ser massevis av detaljar rundt deg. Du går gjennom lyse solrike område. Du går også gjennom mørke majestetiske granskogar, der du med litt fantasi både ser og høyrer trolla. Du kryssar bekker med små bruer. Og kanskje ser du nokre sauer undervegs. Eller ein hjort.
Det er kort og godt berre å starta ved RAUALØO, og følgja den blå turstien mot søraust. Altså forbi Stølen, og vidare retning Kjekavatnet.

Bruk gjerne kartet til venstre. Klikk for å sjå ein større versjon. Ved å høgreklikka på det, så kan du lasta det ned. 
Kartet er laga av Arne Gjerde, som har copyright. Du kan likevel bruka og distribuera det fritt, så lenge du ikkje endrar på noko av innhaldet, og så lenge føremålet med bruken/distribusjonen din ikkje på nokon måte strir mot føremålet til FATLANDSKOGEN
Det er ikkje lov å fjerna copyright-informasjonen på kartet. Elles finn du eit større kart under FINN FRAM i menyen.
06.01.2024

KULTURMINNE
Langs turstien finn du fleire spennande kulturminne. 
Det gjeld REVABÅSEN, der det budde opphaveleg ein rev på 1800-talet, men der det under siste verdskrigen var lyttestasjon for radio. 
Du passerer òg JERNVINNA, som det ikkje finst så mykje att av i dag, men som me kanskje kan laga eit lite restaurert minne om ein dag. Grunneigaren hugsar frå barndommen at han var med og grov ut dei siste restane av slagg etter jernvinna.
Du fér dessutan forbi tuftene etter to gamle kvernhus, ei i kvar ende av vatnet, der berre kvernsteinane ligg att i dag, og knapt nok det. Eitt av desse kvernhusa bør me ta sikte på å reisa opp att ein dag.
Og mot slutten av turstien kan du stikka bortom både STEMMEN og STEMHILDEREN, sistenemnde har restar etter ei kolmile.
06.01.2024

Stien går faktisk rett gjennom den gamle jernvinna.

Det er vakkert og stemningsfullt i skogen ved vatnet.

GALLERI
Vil du sjå bilde frå ulike stader i denne turstien, klikkar du på knappane under. Når du er inne i galleriet, kan du klikka på eit bilde for å sjå større versjon. Bruk så høgre piltast for å gå til neste bilde.
26.12.2023
ANSVARLEGE
FATLANDSVATNET RUNDT er ein tursti som grunneigar Anna og Arne Gjerde er ansvarleg for, sidan det aller meste går på deira grunn.
Men FATLAND VEL har hatt oppgåva med å opparbeida stien, med klopper og andre innretningar, slik at han er godt framkommeleg, med joggesko eller turstøvlar. Leiaren i FATLAND VEL er Kjell Rune Asmervik, og han har gjort heile denne jobben. 
Ansvaret for vedlikehald vil vera delt med grunneigar. Grunneigar er ansvarleg for skilting, kart, plakatar og informasjon elles.
Også grunneigar Einar Risa er delaktig, ved at løypa passerer hans eigedom vest i Lunddalen. Det er viktig at alle tek omsyn til at han driv med sau, og at alle grindar difor må vera forsvarleg lukka gjennom beitetida.
06.01.2024

Om det ikkje nett er gull Kjell Rune grev etter her, så er han iallfall gull verd. Læraren, snikkaren og altmoglegmannen.

Tilbake til toppen