NB! Det er ikkje tillate å køyra bil lengre inn enn til og med parkeringsplassen rett før STEMKRYSSET. Men det er unnatak for grunneigarar, og for turkøyring med eldre og funksjonshemma, og for andre med spesialløyve.
LITT OM TURSTIEN
Me har valt å dela opp denne turstien i fire etappar, iallfall her på nettsida. Spesielt fordi første etappen er veldig ulik resten av stien, då denne eignar seg svært godt for rullestol og barnevogn. Det gjer ikkje resten av stien.
Du ser HJORTESTIEN i venstre del av kartet her. Klikk på kartet for å sjå større versjon. Høgreklikk viss du vil lasta ned kartet, og eventuelt skriva det ut.
Nærare beskrivelse av etappane finn du nedanfor, under GALLERI.
30.12.2023

Kvilebenken på Høgåsen gir fenomenal utsikt over heile Sunnhordlandsbassenget.

GALLERI MED NOGGO ATTÅT
Ved å klikka på knappane under, får du fram eit lite bildegalleri for kvar av dei fire etappane. I tillegg er det litt tekst som beskriv etappen.
Første etappen fortel òg litt om stien til FLYPLASSEN, der det i 1954 var ei ulukke med dødeleg utgang.
27.12.2023​​​​​​​
ANSVARLEGE
Det er grunneigar Anna og Arne Gjerde som har opparbeidd vegar, stiar, skilting, kart, mm, og som er ansvarlege for drift og vedlikehald. 
Gapahuken  oppe ved steinbrotet eit samarbeid mellom grunneigar og HAUG & HAMMAR. Dette er turlaget ved FATLAND AKTIVITETSHUS. Les meir om dette under knappen 'Om oss' i menyen.
Tanken er at også andre lag og organisasjonar skal kunna setja opp sine objekt eller prosjekt langs HJORTESTIEN, slik at det til slutt blir ein fullverdig kultursti, med fleire bidragsytarar. Dette er noko me jobbar med på sikt.
26.12.2023

Høgåsen sett frå RAUALØO. HJORTESTIEN kjem opp på baksida, frå venstre.

Tilbake til toppen