NB! Det er ikkje tillate å køyra bil lengre inn enn til og med parkeringsplassen rett før STEMKRYSSET. Men det er unnatak for grunneigarar, og for turkøyring med eldre og funksjonshemma, og for andre med spesialløyve.
FØRSTE ETAPPEN: TIL ÅSABAKKEN​​​​​
Første kilometeren endar opp inne i Åsabakken, som er ved foten av Høgåsen. Denne etappen er bygd som bilveg, av god standard. Sjå kart over heile HJORTESTIEN lengst nede på sida.
Denne etappen kan gjennomførast av alle, også med elektrisk rullestol og barnevogn. Det finst mange stopp undervegs, også fleire kulturminne, sjå bildeserien til høgre.
24.01.2023​​​​​​​
Her i LABYRINTEN kan du prøva deg på labyrint-orientering. Det er ei uhøgtideleg konkurranseform for born i alle aldrar.
Her i LABYRINTEN kan du prøva deg på labyrint-orientering. Det er ei uhøgtideleg konkurranseform for born i alle aldrar.
STEMMEN er viktig å ta vare på, ikkje minst fordi han ligg så lett tilgjengeleg for alle. Dette er eit automatisk verna kulturminne, truleg frå 1800-talet.
STEMMEN er viktig å ta vare på, ikkje minst fordi han ligg så lett tilgjengeleg for alle. Dette er eit automatisk verna kulturminne, truleg frå 1800-talet.
Oddny og Ingemund ryddar ved STEMMEN.
Oddny og Ingemund ryddar ved STEMMEN.
​​​​​​​STEMHILDEREN er ein bergheller der det var kolmile, og der du i dag kan kvila og gjerne gjera opp eit lite bål når vêret er fuktig. Utanfor venstre bildekant stod det eit kvernhus. Dette må me ha som mål å få reisa opp att ein dag.
​​​​​​​STEMHILDEREN er ein bergheller der det var kolmile, og der du i dag kan kvila og gjerne gjera opp eit lite bål når vêret er fuktig. Utanfor venstre bildekant stod det eit kvernhus. Dette må me ha som mål å få reisa opp att ein dag.
Denne flotte gapahuken er murt opp av Thormodsæter Maskin AS. Trearbeidet, som var ferdig sommaren 2023, er utført av dei pensjonerte snikrane Arne Ragnar Johnsen, Evald Såtendal og Henrik Meyer Eide.  Januar 2023.
Denne flotte gapahuken er murt opp av Thormodsæter Maskin AS. Trearbeidet, som var ferdig sommaren 2023, er utført av dei pensjonerte snikrane Arne Ragnar Johnsen, Evald Såtendal og Henrik Meyer Eide. Januar 2023.
Også i mørke vinterkveldar er det koseleg å slå seg ned i gapahuken. Men hugs gode klede og masse lys! Gjerne lommelykter eller telefonar som du legg slik at dei lyser opp i taket. Januar 2023.
Også i mørke vinterkveldar er det koseleg å slå seg ned i gapahuken. Men hugs gode klede og masse lys! Gjerne lommelykter eller telefonar som du legg slik at dei lyser opp i taket. Januar 2023.
I gapahuken er det plass til mange ved bordet, og bålpanna står klar til grilling. Plakatane viser veg vidare gjennom HJORTESTIEN.  Juli 2022.
I gapahuken er det plass til mange ved bordet, og bålpanna står klar til grilling. Plakatane viser veg vidare gjennom HJORTESTIEN. Juli 2022.
Me må vel også kalla det eit kulturminne det at eit fly styrta inne i skogen her i januar 1954. Den eine av dei to i flyet omkom.  Rett nok skjedde dette på nabogarden i nord, Arnevik, men grunneigarane der har tankar om å laga eit slags minne på FLYPLASSEN, altså nett der flyet datt ned. Dei vil òg merka ein sti frå gapahuken i HJORTESTIEN, og fram til FLYPLASSEN. Stien blir rundt 700 meter lang. I boka "Halsnøy 2014" står det ein artikkel som fortel om sjølve hendinga då flyet gjekk tomt for bensin, og datt ned her i skogen. Du kan framleis kjøpa boka hos Arne Gjerde, no til den svært hyggelege prisen 150,-.
Me må vel også kalla det eit kulturminne det at eit fly styrta inne i skogen her i januar 1954. Den eine av dei to i flyet omkom. Rett nok skjedde dette på nabogarden i nord, Arnevik, men grunneigarane der har tankar om å laga eit slags minne på FLYPLASSEN, altså nett der flyet datt ned. Dei vil òg merka ein sti frå gapahuken i HJORTESTIEN, og fram til FLYPLASSEN. Stien blir rundt 700 meter lang. I boka "Halsnøy 2014" står det ein artikkel som fortel om sjølve hendinga då flyet gjekk tomt for bensin, og datt ned her i skogen. Du kan framleis kjøpa boka hos Arne Gjerde, no til den svært hyggelege prisen 150,-.
Også ved Ådnaviksvatnet er det ein stem. Løypa til flyvraket vil gå over denne.
Også ved Ådnaviksvatnet er det ein stem. Løypa til flyvraket vil gå over denne.
Denne etappen startar ved det lange steinbordet.
Denne etappen startar ved det lange steinbordet.
Bursdagsfeiring i mai ved steinbordet.
Bursdagsfeiring i mai ved steinbordet.
I hogstfeltet i Høgåsen er det tusenvis av revebjøller (juli 2021). Eit fantastisk syn, med mange ulike fotomotiv.
I hogstfeltet i Høgåsen er det tusenvis av revebjøller (juli 2021). Eit fantastisk syn, med mange ulike fotomotiv.
Stien kjem oppover i søkket til høgre i bildet.
Stien kjem oppover i søkket til høgre i bildet.
Info og skiltjungel er plassert ved det naturlege utsiktspunktet, som ligg litt nedanfor toppen av Høgåsen.
Info og skiltjungel er plassert ved det naturlege utsiktspunktet, som ligg litt nedanfor toppen av Høgåsen.
Frå utsiktspunktet ser du halve Sunnhordland.
Frå utsiktspunktet ser du halve Sunnhordland.
Og på utsiktsbenken kan det sitja 7 personar ved sida av kvarandre. Godt å få kvila etter den strabasiøse oppturen.
Og på utsiktsbenken kan det sitja 7 personar ved sida av kvarandre. Godt å få kvila etter den strabasiøse oppturen.
Gjennom toppen av åsen går det eit markert skar mot sør.
Gjennom toppen av åsen går det eit markert skar mot sør.
Frå skaret og mot nordvest ser du revebjøller, skog, Ådnaviksneset, Utøyo, Huglo og Stord.
Frå skaret og mot nordvest ser du revebjøller, skog, Ådnaviksneset, Utøyo, Huglo og Stord.
Går du gjennom skaret og ned på sørsida av åsen, går du gjennom denne fantastisk flotte naturlege blåbærfuruskogen. Denne typen naturskog er verneverdig.
Går du gjennom skaret og ned på sørsida av åsen, går du gjennom denne fantastisk flotte naturlege blåbærfuruskogen. Denne typen naturskog er verneverdig.
ANDRE ETAPPEN: TIL TOPPEN AV HØGÅSEN
Denne etappen startar der bilvegen sluttar. Her er det traktorveg vidare eit stykke, så går det over til god sti. Det er bratt oppover, men for det meste tørt og fint å gå.
Du passerer eit steinbord som er laga av ei kjempestor steinplate. Den er 4,5 meter lang.
Stien går vidare oppover, og passerer rett under toppen av Høgåsen. Der har du eit mektig utsyn over det meste av Sunnhordlandsbassenget.
Den fantastisk flotte naturlege blåbærfuruskogen på sørsida av Høgåsen, er verneverdig.
24.01.2023
TREDJE ETAPPE: RUNDT NORDÅSEN
Denne etappen blir no gjort mykje kortare enn først tenkt. Det har samanheng med at me grunneigarane ikkje er så spreke lenger. 
Frå Høgåsen går du no vidare på nordsida av Nordåsen, vidare sørover til Skaret, og så heimover att derifrå. Eller kanskje du heller finn ut at du frå Skaret vil gå vidare sørover langs HJARTESTIEN mot Sydnessåta
Denne tredje etappen er flat og ganske lett å gå, i første delen. Deretter er det berre fin unnabakke tilbake til RAUALØO.
24.10.2022

Høgåsen sett frå RAUALØO. HJORTESTIEN kjem opp på baksida, frå venstre.

ANSVARLEGE
Det er grunneigar som har opparbeidd vegar, stiar, skilting, mm. Dessutan er gapahuken  oppe ved steinbrotet eit samarbeid mellom grunneigar og HAUG & HAMMAR.
HAUG & HAMMAR er turlaget ved FATLAND AKTIVITETSHUS. Les meir om dette under knappen 'Om oss' i menyen.
Tanken er at også andre lag og organisasjonar skal kunna setja opp sine objekt eller prosjekt langs HJORTESTIEN, slik at det til slutt blir ein fullverdig kultursti, med fleire bidragsytarar. Dette er noko me jobbar med på sikt.
24.01.2023
Tilbake til toppen