Muren til høgre skal bli ein flott gapahuk, der du kan kvila deg før du tek fatt på den endå brattare stigninga opp mot Høgåsen. Håpet er at gapahuken skal vera på plass til 1. mai 2021.

HØGÅSVEGEN
HØGÅSVEGEN er bygt som bilveg, men er no i tillegg tilrettelagt som ein turveg der det skal komma fleire nye objekt. Første kilometeren er bilveg, av god standard som du ser av bildet, og følgjeleg lett tilgjengeleg for rullestol og barnevogn. Sjå kart over løypa under RAUALØO i menyen.
Det er ikkje tillate å køyra bil lengre inn enn til og med PARKERING B. Men det er unnatak for grunneigarar, og for turkøyring med eldre og funksjonshemma, og for andre med spesialløyve.​​​​​​​
KULTURMINNE
Langs vegen finn du fleire kulturminne. STEMMEN er ein demning truleg frå 1800-talet, som ligg rett utanfor høgre bildekant.
Utanfor venstre bildekant stod det eit kvernhus. Dette må me ha som mål å få reist opp att ein dag.
 STEMHILDEREN er ein bergheller der det var kolmile, og der du i dag kan kvila og gjerne gjera opp eit lite bål når vêret er fuktig.
Me må vel også kalla det eit kulturminne det at eit fly styrta inne i skogen her i januar 1954. Den eine av dei to i flyet omkom. Rett nok var dette på nabogarden i nord, Arnevik, men våren 2021 skal det merkast ein sti (700 m lang) frå HØGÅSVEGEN og over til staden der flyvraket vart funne. Meir info om flykatastrofen kjem.
I boka "Halsnøy 2014" står det ein artikkel som fortel om sjølve hendinga då flyet gjekk tomt for bensin, og datt ned her i skogen. Du kan framleis kjøpa boka hos Arne Gjerde, no til den svært hyggelege prisen 150,-.

STEMHILDEREN er ei lun fin solhole om ettermiddagen.

Utsikta er god herifrå, og endå betre når du kjem heilt på toppen.

VIDARE OPP TIL HØGÅSEN
Frå enden av bilvegen går det ein litt bratt traktorveg vidare opp mot Høgåsen. Vegen passerer eit steinbord som er laga av ei kjempestor steinplate som er 4,5 meter lang. 
Frå enden av traktorvegen går det sti vidare opp til toppen av Høgåsen, der du har eit mektig utsyn. Stien går nede i gropa til høgre i bildet, og fotografen står no rundt 200 meter frå toppen av åsen.
NB! Det manglar merking og skilting over Høgåsen førebels. Vonleg kjem dette på plass før 1. mai 2021.
ANSVARLEGE
Det er grunneigar som har opparbeidd vegar og stiar, dessutan muren som står nesten oppe ved enden av bilvegen. Oppå denne muren skal HAUG&HAMMER hjelpa til med å laga ein gapahuk, som skal vera ferdig i løpet av april 2021. 
HAUG&HAMMER er turlaget ved FATLAND AKTIVITETSHUS. 
Tanken er at også andre lag og organisasjonar skal kunna setja opp sine objekt eller prosjekt langs HØGÅSVEGEN, slik at det til slutt blir ein fullverdig kultursti, med fleire bidragsytarar.

Høgåsen sett frå RAUALØO. HØGÅSVEGEN kjem opp på baksida, frå venstre.

Det store steinbordet.
Det store steinbordet.
Bursdagsfeiring i mai ved steinbordet.
Bursdagsfeiring i mai ved steinbordet.
Også ved Ådnaviksvatnet er det ein stem. Løypa til flykrasjstaden vil gå over denne.
Også ved Ådnaviksvatnet er det ein stem. Løypa til flykrasjstaden vil gå over denne.
Hogsten i Høgåsen i 2019 tok for seg ein del vindfall, men også svært mykje fint skurtømmer.
Hogsten i Høgåsen i 2019 tok for seg ein del vindfall, men også svært mykje fint skurtømmer.
Er det snø, så er HØGÅSVEGEN og GULLHAUG perfekt for ein skitur.
Er det snø, så er HØGÅSVEGEN og GULLHAUG perfekt for ein skitur.
Oddny og Ingemund tek ein pust i bakken, medan dei driv og ryddar området rundt STEMMEN.
Oddny og Ingemund tek ein pust i bakken, medan dei driv og ryddar området rundt STEMMEN.
BILDESERIE
Nokre bilde frå HØGÅSVEGEN og tilstøytande herligheter kan du sjå her i denne bildeserien.
Tilbake til toppen