Muren her er no (juli 2021) i ferd med å bli ein flott gapahuk, der du kan kvila deg før du tek fatt på den endå brattare stigninga opp mot Høgåsen. No står det berre att å leggja torvtak, og å møblera litt inne. Så når hausten kjem vert dette ein koseleg plass å fyra opp bålpanna.

HØGÅSVEGEN​​​​​​​
HØGÅSVEGEN er bygt som bilveg, men er no i tillegg tilrettelagt som ein turveg der det skal komma fleire nye objekt. Første kilometeren er bilveg, av god standard som du ser av bildet, og følgjeleg lett tilgjengeleg for rullestol og barnevogn. Sjå kart over løypa under RAUALØO i menyen.
Det er ikkje tillate å køyra bil lengre inn enn til og med PARKERING B. Men det er unnatak for grunneigarar, og for turkøyring med eldre og funksjonshemma, og for andre med spesialløyve.
KULTURMINNE: STEMMEN
Langs vegen finn du fleire kulturminne. STEMMEN er ein demning truleg frå 1800-talet, som ligg rett utanfor høgre bildekant.
Utanfor venstre bildekant stod det eit kvernhus. Dette må me ha som mål å få reist opp att ein dag.

STEMMEN er viktig å ta vare på, ikkje minst fordi han ligg så lett tilgjengeleg for alle.

STEMHILDEREN er ei lun fin solhole om ettermiddagen.

KULTURMINNE: STEMHILDEREN MED KOLMILA
​​​​​​​ STEMHILDEREN er ein bergheller der det var kolmile, og der du i dag kan kvila og gjerne gjera opp eit lite bål når vêret er fuktig.​​​​​​​
KULTURMINNE: FLYPLASSEN
Me må vel også kalla det eit kulturminne det at eit fly styrta inne i skogen her i januar 1954. Den eine av dei to i flyet omkom. 
Rett nok skjedde dette på nabogarden i nord, Arnevik, men grunneigarane der har tankar om å laga eit slags minne på FLYPLASSEN, altså nett der flyet datt ned. Dei vil òg merka ein sti frå gapahuken i HØGÅSVEGEN, og fram til FLYPLASSEN. Stien blir rundt 700 meter lang.
I boka "Halsnøy 2014" står det ein artikkel som fortel om sjølve hendinga då flyet gjekk tomt for bensin, og datt ned her i skogen. Du kan framleis kjøpa boka hos Arne Gjerde, no til den svært hyggelege prisen 150,-.

Ungane i bygda var sjølvsagt svært forvitne då vraket av flyet vart funne. Faksimile frå Haugesunds Avis.

I hogstfeltet i Høgåsen er det tusenvis av revebjøller (juli 2021). Eit fantastisk syn, med mange ulike fotomotiv.
I hogstfeltet i Høgåsen er det tusenvis av revebjøller (juli 2021). Eit fantastisk syn, med mange ulike fotomotiv.
Stien kjem oppover i søkket til høgre i bildet.
Stien kjem oppover i søkket til høgre i bildet.
Info og skiltjungel er plassert ved det naturlege utsiktspunktet, som ligg litt nedanfor toppen av Høgåsen.
Info og skiltjungel er plassert ved det naturlege utsiktspunktet, som ligg litt nedanfor toppen av Høgåsen.
Frå utsiktspunktet ser du halve Sunnhordland.
Frå utsiktspunktet ser du halve Sunnhordland.
Og på utsiktsbenken kan det sitja 7 personar ved sida av kvarandre. Godt å få kvila etter den strabasiøse oppturen.
Og på utsiktsbenken kan det sitja 7 personar ved sida av kvarandre. Godt å få kvila etter den strabasiøse oppturen.
Gjennom toppen av åsen går det eit markert skar mot sør.
Gjennom toppen av åsen går det eit markert skar mot sør.
Frå skaret og mot nordvest ser du revebjøller, skog, Ådnaviksneset, Utøyo, Huglo og Stord.
Frå skaret og mot nordvest ser du revebjøller, skog, Ådnaviksneset, Utøyo, Huglo og Stord.
Går du gjennom skaret og ned på sørsida av åsen, går du gjennom denne fantastisk flotte naturlege blåbærfuruskogen. Denne typen naturskog er verneverdig.
Går du gjennom skaret og ned på sørsida av åsen, går du gjennom denne fantastisk flotte naturlege blåbærfuruskogen. Denne typen naturskog er verneverdig.
Når du kjem ned til Kleivo, på sørsida av Høgåsen, går du gjennom denne fine naturlege portalen.
Når du kjem ned til Kleivo, på sørsida av Høgåsen, går du gjennom denne fine naturlege portalen.
Nede ved Kleivo kan du velja om du vil snu nasen heimover att, eller om du vil vidare innover. Kanskje til Hjarta? Eller Såto? Eller Tjobergshaugen? Spør gjerne ugla om tips.
Nede ved Kleivo kan du velja om du vil snu nasen heimover att, eller om du vil vidare innover. Kanskje til Hjarta? Eller Såto? Eller Tjobergshaugen? Spør gjerne ugla om tips.
VIDARE OPP TIL TOPPEN AV HØGÅSEN
Frå enden av bilvegen går det først ein litt bratt traktorveg vidare opp mot Høgåsen. Vegen passerer eit steinbord som er laga av ei kjempestor steinplate som er 4,5 meter lang. 
Frå enden av traktorvegen går det sti vidare opp til utsiktspunktet, nær toppen av Høgåsen, der du har eit mektig utsyn. 
Det er skilta heilt opp til Høgåsen i dag (juni 2021), og vidare ned til Kleivo på baksida. Frå Kleivo kan du gå heim att til RAUALØO, eller du kan gå vidare innover mot Sydnessåta eller Tjobergshaugen.
Den fantastisk flotte naturlege blåbærfuruskogen på sørsida av åsen, er verneverdig.

ANSVARLEGE
Det er grunneigar som har opparbeidd vegar, stiar, skilting, mm. Dessutan er gapahuken som reiser seg oppe ved steinbrotet eit samarbeid mellom grunneigar og HAUG & HAMMER.
HAUG&HAMMER er turlaget ved FATLAND AKTIVITETSHUS. Les meir om dette under knappen 'Om oss' i menyen.
Tanken er at også andre lag og organisasjonar skal kunna setja opp sine objekt eller prosjekt langs HØGÅSVEGEN, slik at det til slutt blir ein fullverdig kultursti, med fleire bidragsytarar.

Høgåsen sett frå RAUALØO. HØGÅSVEGEN kjem opp på baksida, frå venstre.

Det store steinbordet.
Det store steinbordet.
Bursdagsfeiring i mai ved steinbordet.
Bursdagsfeiring i mai ved steinbordet.
Også ved Ådnaviksvatnet er det ein stem. Løypa til FLYPLASSEN vil gå over denne.
Også ved Ådnaviksvatnet er det ein stem. Løypa til FLYPLASSEN vil gå over denne.
Hogsten i Høgåsen i 2019 tok for seg ein del vindfall, men også svært mykje fint skurtømmer.
Hogsten i Høgåsen i 2019 tok for seg ein del vindfall, men også svært mykje fint skurtømmer.
Oddny og Ingemund tek ein pust i bakken, medan dei driv og ryddar området rundt STEMMEN.
Oddny og Ingemund tek ein pust i bakken, medan dei driv og ryddar området rundt STEMMEN.
Er det snø, så er HØGÅSVEGEN og GULLHAUG perfekt for ein skitur.
Er det snø, så er HØGÅSVEGEN og GULLHAUG perfekt for ein skitur.
BILDESERIE
Nokre bilde frå HØGÅSVEGEN og tilstøytande herligheter kan du sjå her i denne bildeserien.
Tilbake til toppen