TURSTIEN
​​​​​​​Det som særpregar stien er at han er lett og fin å gå, ikkje minst på grunn av alle kloppene og trappene over våte myrområde.  
Du startar ved RAUALØO, og så følgjer du skilta for HJARTESTIEN innover mot nordaust. Altså forbi Stemkrysset, vidare innover til Skaret ved Midtåsen.

Bruk gjerne kartet til høgre. Klikk for å sjå ein større versjon. Ved å høgreklikka på det, så kan du lasta det ned. 
Kartet er laga av Arne Gjerde, som har copyright. Du kan likevel bruka og distribuera det fritt, så lenge du ikkje endrar på noko av innhaldet, og så lenge føremålet med bruken/distribusjonen din ikkje på nokon måte strir mot føremålet til FATLANDSKOGEN
Det er ikkje lov å fjerna copyright-informasjonen på kartet.
Elles finn du eit større kart under RAUALØO i menyen.
06.01.2024

Kart over arenaer og trasear finn du i ein brosjyre i postkassen på RAUALØO. Ta den med deg i skogen.

HJARTA er eit populært turmål i seg sjølv.

GALLERI
Klikk på knappen under for å sjå ein del bilde frå HJARTESTIEN. Klikk på eit bilde for å sjå større versjon, klikk så på høgrepiltasten for å sjå neste bilde.
26.12.2023
ANSVARLEGE
HJARTESTIEN er ein tursti som grunneigar Anna og Arne Gjerde har ansvaret for, sidan dette er ein del av konseptet FATLANDSKOGEN. Dei tek seg av skilting, kart, plakatar og informasjon elles langs stien, og dei plasserer også ut nokre nye objekt og aktivitetar i ny og ne.
Men FATLAND VEL, gjennom den fantastiske samarbeidsavtalen vår, har hatt oppgåva å opparbeida stien, og å få på plass alle dei grunnleggande tinga, slik at stien er godt framkommeleg året rundt. Gode joggeskor er eit godt fottøy for turen, for du kan gå ganske tørrskodd det meste av året.
Leiaren i laget, Kjell Rune "Sherpa" Asmervik, har åleine gjort ein fenomenal innsats, ved å bera ut plank og bord, og så snekra saman alle kloppene og trappene i stien. Frå tidleg morgon til seine kvelden har du kunna treffa på han her, gjennom 2021 og 2022. Og 2023.
Mellomnamnet Sherpa har me gitt han fordi han også har laga trapper av stein, som han finn rundt om i skogen.
Me er han veldig stor takk skuldig!
06.01.2024

Her er Kjell Rune i kjent stil, der han ber ut plank, for å laga fleire klopper lengre sør enn HJARTA, som du ser i bildet.

Tilbake til toppen