Kart over arenaer og trasear finn du i ein brosjyre i postkassen på RAUALØO. Ta den med deg i skogen.

LØYPA
​​​​​​​Løypa eignar seg spesielt godt for trim, men også for familierusling med litt større ungar.
Det som særpregar løypa er at ho er lett og fin å gå, ikkje minst på grunn av alle kloppene og trappene over våte myrområde.  
Du startar ved RAUALØO, og så følgjer du skilta for HJARTESTIEN innover mot nordaust. Altså forbi Stemkrysset, vidare innover til Skaret ved Midtåsen.

Bruk gjerne kartet til venstre. Klikk for å sjå ein større versjon. Ved å høgreklikka på det, så kan du lasta det ned. 
Kartet er laga av Arne Gjerde, som har copyright. Du kan likevel bruka og distribuera det fritt, så lenge du ikkje endrar på noko av innhaldet, og så lenge føremålet med bruken/distribusjonen din ikkje på nokon måte strir mot føremålet til FATLANDSKOGEN
Det er ikkje lov å fjerna copyright-informasjonen på kartet.
Elles finn du eit større kart under RAUALØO i menyen.
ANSVARLEGE
HJARTESTIEN er ei løype som FATLAND VEL har ansvaret for å opparbeida og vedlikehalda, slik at ho er godt framkommeleg. Gode joggeskor er eit godt fottøy for turen. 
Leiaren Kjell Rune Asmervik har gjort ein fenomenal innsats, ved å bera ut plank og bord, og så snekra saman alle kloppene og trappene i løypa. Frå tidleg morgon til seine kvelden har du kunna treffa på han her, gjennom mange mange månader.
Grunneigar tek seg av skilting og informasjon i løypa elles.

Her er Kjell Rune i kjent stil, der han ber ut plank, for å laga fleire klopper lengre sør enn HJARTA, som du ser i bildet.

Jakthytte.
Jakthytte.
Ved KLEIVO har det laga seg ein fin portal.
Ved KLEIVO har det laga seg ein fin portal.
Ved SKARET har du valet mellom å gå mot nord, eller å følgja HJARTESTIEN mot sør.
Ved SKARET har du valet mellom å gå mot nord, eller å følgja HJARTESTIEN mot sør.
Flotte lange klopper har Kjell Rune laga til på fuktige plassar.
Flotte lange klopper har Kjell Rune laga til på fuktige plassar.
Og så det som er målet for turen for mange, nemleg HJARTA.
Og så det som er målet for turen for mange, nemleg HJARTA.
Ny benk i HJARTESTIEN (april 2022).
Ny benk i HJARTESTIEN (april 2022).
Informasjon ved Iglatjødno.
Informasjon ved Iglatjødno.
Ro og fred ved Iglatjødno.
Ro og fred ved Iglatjødno.
Imponerande ingeniørkunst av Kjell Rune. Han likar å bera stein den karen.
Imponerande ingeniørkunst av Kjell Rune. Han likar å bera stein den karen.
Eitt av Kjell Rune sine sju underverk.
Eitt av Kjell Rune sine sju underverk.
Ved SÅTEFOTEN får du nye val.
Ved SÅTEFOTEN får du nye val.
Anten HJARTESTIEN heimover, eller ein svipptur opp på SÅTO.
Anten HJARTESTIEN heimover, eller ein svipptur opp på SÅTO.
Dette bassenget har skaffa vatn til alle på Fatland frå tidleg på 1980-talet. I dag er det hovudbruket som eig det.
Dette bassenget har skaffa vatn til alle på Fatland frå tidleg på 1980-talet. I dag er det hovudbruket som eig det.
Rett ovanfor SINSENKRYSSET ligg denne svære rotvelta. Slik ho ligg no er ho ikkje til fåre for nokon.
Rett ovanfor SINSENKRYSSET ligg denne svære rotvelta. Slik ho ligg no er ho ikkje til fåre for nokon.
Tilbake til toppen