NB! Det er ikkje tillate å køyra bil lengre inn enn til og med parkeringsplassen rett før STEMKRYSSET. Men det er unnatak for grunneigarar, og for turkøyring med eldre og funksjonshemma, og for andre med spesialløyve.
FØRSTE ETAPPEN: INN TIL ÅSABAKKEN​​​​​
Første kilometeren endar opp inne i Åsabakken, som er ved foten av Høgåsen. Denne etappen er bygd som bilveg, av god standard. Denne etappen kan gjennomførast av alle, også med elektrisk rullestol og barnevogn. Det finst mange stopp undervegs, også fleire kulturminne, og gapahuk.
Frå gapahuken er det merka ein 700 meter lang sti til den såkalla FLYPLASSEN, der det i 1954 fall ned eit fly, der ein person omkom. Sjå eigen presentasjon lengre nede på denne sida.
Sist oppdatert 26.12.2023
Klikk på første bildet for å sjå større versjon. Høgrepil går til neste bilde.​
Her i LABYRINTEN kan du prøva deg på labyrint-orientering. Det er ei uhøgtideleg konkurranseform for born i alle aldrar.
Her i LABYRINTEN kan du prøva deg på labyrint-orientering. Det er ei uhøgtideleg konkurranseform for born i alle aldrar.
STEMMEN er viktig å ta vare på, ikkje minst fordi han ligg så lett tilgjengeleg for alle. Dette er eit automatisk verna kulturminne, truleg frå 1800-talet.
STEMMEN er viktig å ta vare på, ikkje minst fordi han ligg så lett tilgjengeleg for alle. Dette er eit automatisk verna kulturminne, truleg frå 1800-talet.
Oddny og Ingemund ryddar ved STEMMEN.
Oddny og Ingemund ryddar ved STEMMEN.
STEMHILDEREN er ein heller, der det var ei kolmile.. I dag kan du setja deg ned og kvila her, og kanskje gjera opp eit lite bål, viss veret er fuktig. Utanfor venstre bildekant stod det eit kvernhus. Me må ha som mål å få reist det opp att ein dag.
STEMHILDEREN er ein heller, der det var ei kolmile.. I dag kan du setja deg ned og kvila her, og kanskje gjera opp eit lite bål, viss veret er fuktig. Utanfor venstre bildekant stod det eit kvernhus. Me må ha som mål å få reist det opp att ein dag.
Denne flotte gapahuken er murt opp av Thormodsæter Maskin AS. Trearbeidet, som var ferdig sommaren 2022, er utført av dei pensjonerte snikkarane Arne Ragnar Johnsen, Henrik Meyer Eide og Evald Såtendal. Januar 2023.
Denne flotte gapahuken er murt opp av Thormodsæter Maskin AS. Trearbeidet, som var ferdig sommaren 2022, er utført av dei pensjonerte snikkarane Arne Ragnar Johnsen, Henrik Meyer Eide og Evald Såtendal. Januar 2023.
Også i mørke vinterkveldar er det koseleg å slå seg ned i gapahuken. Men hugs gode klede og masse lys! Januar 2023.
Også i mørke vinterkveldar er det koseleg å slå seg ned i gapahuken. Men hugs gode klede og masse lys! Januar 2023.
I gapahuken er det plass til mange ved bordet, og bålpanna står klar til grilling. Plakatane viser veg vidare gjennom HJORTESTIEN.  Juli 2022.
I gapahuken er det plass til mange ved bordet, og bålpanna står klar til grilling. Plakatane viser veg vidare gjennom HJORTESTIEN. Juli 2022.
Åsabakken, øvst i første etappen av HJORTESTIEN. I 2019 tok me ut mykje granskog oppe i HØGÅSEN, noko som gjer at du oppover andre etappen i dag får ein fantastisk utsikt. Juli 2019.
Åsabakken, øvst i første etappen av HJORTESTIEN. I 2019 tok me ut mykje granskog oppe i HØGÅSEN, noko som gjer at du oppover andre etappen i dag får ein fantastisk utsikt. Juli 2019.
AVSTIKKAREN TIL FLYPLASSEN
Frå gapahuken i HJORTESTIEN går det ei 700 meter lang merka løype mot nord, til plassen der eit fly styrta i 1954. Ein av dei to som var ombord, omkom i ulukka.
Sigvald Robberstad har merka denne stien frå FATLANDSKOGEN, fram til "flyplassen", som ligg på Cathrin Svåsand og André Isdal sin eigedom. Som grunneigarar vil dei gjerne sjå på denne spesielle plassen som eit lokalt kulturminne som det er verdt å ta vare på.
Løypa frå gapahuken vår forsvinn ut av FATLANDSKOGEN etter berre nokre få meter, så me har berre ein plakat ved starten av stien. Men vidare langs stien har Sigvald sett opp info-plakatar om kva du kan sjå undervegs. 
Mellom anna så spaserer du over ein demning rett nedanfor Ådnaviksvatnet. Denne er av same typen som den me har i NATURSTIEN i FATLANDSKOGEN, og han er like fin som den, minst. Begge desse demningane er automatisk freda kulturminne, sidan dei er så gamle.
Ta gjerne denne spennande avstikkaren inn i Arnevik-skogen. Du får meir info om flyulukka når du kjem fram. Til FLYPLASSEN. Dette er definitivt eit viktig kulturminne, ikkje berre for bygda vår, men for heile distriktet.
Om du vil lesa litt meir om flyulukka, kan du sjå kva Kristian hus har skrive her og her. Den første av desse finn du òg i boka Halsnøy 2014.
06.01.2024
PS. Også i Arnevik-skogen finn du ein flott gapahuk, med nydeleg utsikt over Ådnaviksvatnet. Ta til høgre på traktorvegen som flyplass-stien kryssar, for å komma til gapahuken.
Her er starten på løypa til FLYPLASSEN. Du ser løypa som går innover i skogen bakom plakaten vår. April 2023.
Her er starten på løypa til FLYPLASSEN. Du ser løypa som går innover i skogen bakom plakaten vår. April 2023.
Sigvald Robberstad har laga løypa til FLYPLASSEN, og her er ein av info-plakatane hans, denne om stemmen som du snart skal gå over. April 2023.
Sigvald Robberstad har laga løypa til FLYPLASSEN, og her er ein av info-plakatane hans, denne om stemmen som du snart skal gå over. April 2023.
Her er grunneigar Cathrin Svåsand på FLYPLASSEN og viser fram ein del av flymotoren. Den har lege der heilt sidan flyet styrta. Foto: Kristian Hus.
Her er grunneigar Cathrin Svåsand på FLYPLASSEN og viser fram ein del av flymotoren. Den har lege der heilt sidan flyet styrta. Foto: Kristian Hus.
Me som er gamle i dag, hugsar det nesten som om det var i går.  Me fór ivrige opp og ned den bratte bakken etter at flyvraket vart funne. Dette var det mest spennande me nokon gong hadde vore med på. Faksimile frå Haugesunds Avis.
Me som er gamle i dag, hugsar det nesten som om det var i går. Me fór ivrige opp og ned den bratte bakken etter at flyvraket vart funne. Dette var det mest spennande me nokon gong hadde vore med på. Faksimile frå Haugesunds Avis.
Løypa til FLYPLASSEN går over denne flotte demningen, rett nedanfor Ådnaviksvatnet. August 2018.
Løypa til FLYPLASSEN går over denne flotte demningen, rett nedanfor Ådnaviksvatnet. August 2018.
Ådnaviksvatnet. Gapahuken ligg bak i bildet, heilt til venstre. August 2018.
Ådnaviksvatnet. Gapahuken ligg bak i bildet, heilt til venstre. August 2018.
Tilbake til toppen