Arne kviler under oppsetjing av pannekakebua på Gullhaug.
Arne kviler under oppsetjing av pannekakebua på Gullhaug.
Anna legg siste hand på torvtaket på pannekakebua.
Anna legg siste hand på torvtaket på pannekakebua.
ANSVARLEGE
Planen er å gjera GULLHAUG til ein del av næringsgrunnlaget på garden. 
Per i dag kan du fritt gå opp dit og sjå på utsikta og kanskje setja deg ned og eta nista. Men etter kvart som prosjektet nærmar seg noko som kan kallast halvferdig, kan det bli restriksjonar på dette. Meir info vil då komma. 
Grunneigar er altså hundre prosent ansvarleg for utviklinga av denne arenaen. Av konkurranseomsyn får du diverre ikkje så mange detaljar om planane våre enno. Tanken er at det skal skje ein del her før me ser sommaren 2022 titta fram.
BILDESERIE FRÅ GULLHAUG
Her er nokre bilde som kanskje viser noko på veg kor fint det kan vera å sitja på GULLHAUG, anten det er sommar eller vinter. 
Berre det ikkje er for mykje vind, treng det ikkje alltid vera sol, men sjølvsagt er det når sola fløymer over landskapet at du kjenner at du sit midt i paradiset.
GULLHAUG i bakgrunnen, sett frå RAUALØO, berre 200 meter unna.
GULLHAUG i bakgrunnen, sett frå RAUALØO, berre 200 meter unna.
Den store trolleika på GULLHAUG er majestetisk.
Den store trolleika på GULLHAUG er majestetisk.
Utsyn frå GULLHAUG mot sørvest - i sommarhalvåret.
Utsyn frå GULLHAUG mot sørvest - i sommarhalvåret.
Utsyn frå GULLHAUG mot sørvest - i vinterhalvåret.
Utsyn frå GULLHAUG mot sørvest - i vinterhalvåret.
Og slik såg same utsynet ut for over hundre år sidan, rundt 1918. Foto er skaffa frå museet av Øyvind Særsten.
Og slik såg same utsynet ut for over hundre år sidan, rundt 1918. Foto er skaffa frå museet av Øyvind Særsten.
Utsyn mot vest.
Utsyn mot vest.
Med zoom eller kikkert ser du kva som skjer på Stord.
Med zoom eller kikkert ser du kva som skjer på Stord.
Utsyn mot nordvest.
Utsyn mot nordvest.
Ein av mange koselege detaljar du ser frå GULLHAUG.
Ein av mange koselege detaljar du ser frå GULLHAUG.
Det er berre ro og fred på GULLHAUG.
Det er berre ro og fred på GULLHAUG.
Jone Harkestad plantar hekk av bjørkebladspirea på GULLHAUG.
Jone Harkestad plantar hekk av bjørkebladspirea på GULLHAUG.
Slike blomsterberg skal det bli mange av på GULLHAUG.
Slike blomsterberg skal det bli mange av på GULLHAUG.
Bestyrarinna på Gullhaug heiter sjølvsagt Gullhild.
Bestyrarinna på Gullhaug heiter sjølvsagt Gullhild.
Friluftsgudsteneste på GULLHAUG for ein del år sidan, med Terje Nag som prest.
Friluftsgudsteneste på GULLHAUG for ein del år sidan, med Terje Nag som prest.
Indianarfest for ein 50-åring på GULLHAUG i 2009. Foto: Unni Landa Haugland.
Indianarfest for ein 50-åring på GULLHAUG i 2009. Foto: Unni Landa Haugland.
Solnedgangen er praktfull.
Solnedgangen er praktfull.
Pannekakebua i mars-sol.
Pannekakebua i mars-sol.
Ro og fred ein marsdag på Gullhaug.
Ro og fred ein marsdag på Gullhaug.
I mai 2021 viser Kjell stolt fram det som skal bli eit kapell på Gullhaug.
I mai 2021 viser Kjell stolt fram det som skal bli eit kapell på Gullhaug.
Og i juli kan han og Arne Ragnar pusta litt lettare når dei har fått plassert kapellet der det skal vera.
Og i juli kan han og Arne Ragnar pusta litt lettare når dei har fått plassert kapellet der det skal vera.
Fantastisk å ha heile sunnhordlandsbassenget som bakgrunn for eit gruppebilde. (Publisert med løyve frå deltakarane på bildet.)
Fantastisk å ha heile sunnhordlandsbassenget som bakgrunn for eit gruppebilde. (Publisert med løyve frå deltakarane på bildet.)
Dette fantastiske måleriet av Fjelberg kyrkje, måla av Marit Elisebet Høines Totland, skal sjølvsagt få ein plass på veggen i kapellet. Foto: Kristian Hus (nov 2021).
Dette fantastiske måleriet av Fjelberg kyrkje, måla av Marit Elisebet Høines Totland, skal sjølvsagt få ein plass på veggen i kapellet. Foto: Kristian Hus (nov 2021).
Den store julestjerna på Gullhaug er synleg frå store delar av bygda, og frå langt ute på fjorden. Foto: Vibeke Teigen.
Den store julestjerna på Gullhaug er synleg frå store delar av bygda, og frå langt ute på fjorden. Foto: Vibeke Teigen.
Englafjell i Kvinnherad.
Englafjell i Kvinnherad.
Hovlandsnuten på Tysnes.
Hovlandsnuten på Tysnes.
Stordafjellet på Stord.
Stordafjellet på Stord.
Siggjo på Bømlo..
Siggjo på Bømlo..
Borgundnuten på Borgundøy.
Borgundnuten på Borgundøy.
Haugsfjellet på Bjoa.
Haugsfjellet på Bjoa.
Skåneviksfjellet i Skånevik.
Skåneviksfjellet i Skånevik.
VÅREN PÅ GULLHAUG
Kanskje den mest fascinerande årstida på GULLHAUG er våren, frå påske og utover, når sola skin for fullt. Ser du mot aust, ser du naturlegvis alle dei fine skogkledde åstoppane våre, i FATLANDSKOGEN.
Men ser du i alle andre retningar er det utruleg kor mange flotte snødekte fjell du har rundt deg på alle kantar. Berre nyt utsynet, og sjelefreden kjem smygande før du veit ordet av det.
Tilbake til toppen