DET LANGE BORDET
Dette bordet er 14,03 meter langt, og det skal vera det lengste bordet i Norge der ingen plankar er skøytte. Så dette er ein attraksjon.
Bordet er laga av tre-toms granplank, plassert oppå fire solide granrøter. Det er benker rundt heile bordet, med plass til 60 personar totalt.
Det er Anna og Arne som har laga bordet, men på grunn av storleiken måtte dei sjølvsagt ha hjelp med arbeidet. Arild Landa var med på å kløyva stokkane opp til plank, og Kjell Musland var med og monterte det. Desse to skal ha sin solide del av æra for at det vart eit slikt gasta bord til slutt
Slå deg gjerne ned ved bordet når det er ledig plass. Men dersom ein klasse eller ei større gruppe vil slå seg til her for ein time eller meir, må du ha løyve frå oss. Ta kontakt med Arne (938 17 200 eller ARNE.GJERDE@N-LT.NO) eller Anna (99 24 25 36). Førebels er det gratis å bruka DET LANGE BORDET.
Det er plass til rundt 60 personar rundt bordet.
03.11.2022​​​​​​​
Anna legg siste malingstrøket på DET LANGE BORDET.
Anna legg siste malingstrøket på DET LANGE BORDET.
Når alt er rydda og klart omsider, pyntar ho DET LANGE PÅSKEBORDET.
Når alt er rydda og klart omsider, pyntar ho DET LANGE PÅSKEBORDET.
Og etter kvart DET LANGE MAIBORDET.
Og etter kvart DET LANGE MAIBORDET.
For ikkje å snakka om DET LANGE JULEBORDET.
For ikkje å snakka om DET LANGE JULEBORDET.
Er det 'kje flott med ekte rim på nissane?
Er det 'kje flott med ekte rim på nissane?
I den vesle "sofakroken" står bålpanna og syter for varme og kaffi. Eller kanskje grilla pølser.
I den vesle "sofakroken" står bålpanna og syter for varme og kaffi. Eller kanskje grilla pølser.
Juletreet høyrer med ved bordet.
Juletreet høyrer med ved bordet.
"Sofakroken" er populær om sommaren òg.
"Sofakroken" er populær om sommaren òg.
Hagerupshuset på Stord var på vitjing i FATLANDSKOGEN i september 2022.
Hagerupshuset på Stord var på vitjing i FATLANDSKOGEN i september 2022.
Gjengen frå Stord storkosar seg i sola ved DET LANGE BORDET.
Gjengen frå Stord storkosar seg i sola ved DET LANGE BORDET.
Her ser du fem skrattande julegriser som gler seg til jul.
Her ser du fem skrattande julegriser som gler seg til jul.
Svinevisa står klar på veggen, for dei som elskar å syngja.
Svinevisa står klar på veggen, for dei som elskar å syngja.
Folk i alle aldrar storkosar seg med dei lystige svina. Men dei fleste vegrar seg for å stikka seg fram på denne måten.
Folk i alle aldrar storkosar seg med dei lystige svina. Men dei fleste vegrar seg for å stikka seg fram på denne måten.
SVIN PÅ SKOGEN
Etter det Kjell Musland seier, så må dette vera den største attraksjonen i NATURSTIEN. Og sidan det er han som har laga dei flotte grisene, må me nok høyra på han.
Her kan du ta bilde av venner du måtte klara å lokka til å stikka hovudet ut gjennom holet. Kanskje kan det bli julekort til vinteren? Som du kanskje sender til folk som ikkje visste at vennene dine har svin på skogen?
Det står oppslått eit eventyr om dei tre grisene, og korleis dei hamna langt inne i skogen. Og ei vise om korleis dei opplever å vera der. Du ser dei tre versa på bildet. 
Det er faktisk eitt vers til på denne Svinevisa. Men du må nok ta ein tur i NATURSTIEN viss du vil vita kva det går ut på.
03.11.2022​​​​​​​
NATURSCENEN
Omsider har me fått laga ein skikkeleg scene i NATURSTIEN. Den heiter sjølvsagt NATURSCENEN
Scenen er 3x5 meter stor, og det er straum lagt fram hit. Dermed kan både musikkinstrument og mikrofonar nyttast.
Tribunen har så langt plass til rundt 50 personar. Men ved å setja ut benker og stolar kan me nok få plassert like mange til. Og med tid og stunder kan tribunen byggjast vidare bakover, med plass til minst 50 til. Så rundt 150 kan me ta imot her når så langt kjem.
Dette er ein fin rasteplass når det er dårleg vêr.
Elles er det jo tanken at skuleklassar, lag, turgrupper og andre skal kunne framføra sine ting her. Anten til seg sjølv, eller til eit større offentleg publikum.
Hugs berre å be om løyve først. Ring Arne (938 17 200 eller ARNE.GJERDE@N-LT.NO) eller Anna (99 24 25 36).
Inntil vidare så kostar det ikkje noko å bruka NATURSCENEN.
03.11.2022
LABYRINTEN
Labyrint-orientering er ein artig minivariant av orienteringsløp. Det passar for alle, i alle aldrar. Fleire kan konkurrera, eller du kan prøva deg på dette åleine, utan å tenkja på tidtaking og slike kompliserte saker.
I postkassen (som plakaten står på) finn du kart over pyramiden. Inne i pyramiden er det 7 postar som du skal oppsøkja i den rekkefølgja dei viser på kartet. 
Fin familietrim. Kanskje lagar me snart ein liten tribune, slik at foreldre kan følgja med på når ungane konkurrerer.
03.11.2022
FUGLEDYREHAGEN
Dersom alt går etter planen vidare framover, vil det til sommaren 2023 komma noko som me kallar FUGLEDYREHAGEN, som eit eige objekt i NATURSTIEN.
Det blir ein liten inngjerda hage, med sjeldne fuglar, og kanskje nokre dyr. Me ser etter kvart kva me får til.
Veit du kva ei berghøne er? Det er ein fugl i fasanfamilien, som høyrer til i Asia.
Eller ein emu? Emuen er verdas nest største fugl, like høg som eit vakse menneske, sjå bildet til høgre. Og han finst berre i Australia.
Men altså, snart også i FATLANDSKOGEN.
03.11.2022
Berghøne.
Berghøne.
Emu.
Emu.
GARDSMUSEET
RAUALØO fungerer per i dag som eit lager for aktivitetane våre. Men tanken er at det seinare kan lagast eit slags museum her, som viser utviklinga gjennom dei siste 70 åra for denne vestlandsgarden. Det er så langt som Arne kan hugsa attende. Eventuelt kan det lagast eit eige bygg for museet, då litt lengre ute i NATURSTIEN.
Denne garden har utvikla seg gjennom tida på ein heilt annan måte enn vestlandsgardar flest. Difor kan eit slikt museum ha stor grad av kulturhistorisk interesse. Litt frå resten av bygda er sjølvsagt òg aktuelt å ha med i museet.
Dette er altså ein draum førebels, men me held på å samla inn ting som kan vera med i eit slikt museum. Skulle du ha noko å bidra med, er me veldig takksame. Det kan vera bilde eller ting, eller gjerne historier.
Bildet viser Stig som held på å montera nye låvedører i RAUALØO i januar 2022, dører av den gamle låvedørtypen. Så no ser det meir ut som ei skikkeleg løe, som gjerne kan høva til museum.
03.11.2022
Back to Top