VIL DU SPONSA OSS?
Me bruker det meste av det me personleg måtte ha til overs, både av tid og pengar, på å leggja til rette i FATLANDSKOGEN, og mange spør om å få lov til å sponsa dette arbeidet. 
Skulle du vera ein av desse, kan du senda ein slant (stor eller liten) til Fatlandskogen sponsorkonto, som er 3525 24 89361, eller Vipps 72 44 33
Alle sponsormidlar går til vidare utbygging  av NATURSTIEN
01.11.2023 
OFFENTLEGE SPONSORAR
Fram til i dag har desse institusjonane gitt tilsegn om tilskot:
    - SMIL-midlar i landbruket: 40 000 (2020), les meir her.
    - Fjelberg Kraftlag-stiftinga: 300 000 (2021), les meir her.
    - SMIL-midlar i landbruket: 75 000 (2021), les meir her.
    - SIM sitt miljøfond: 185 000 (2022), les meir her.
    - Haugaland kraft: 10 000 (2022)
    - Statskogmillionen: 5 000 (2022), les meir her.
    - SMIL-midlar i landbruket: 60 000 (2023), les meir her.
05.11.2023
PRIVATE SPONSORAR
I tillegg har private, gjennom sponsorkonto og Vipps, støtta oss slik:
    - Privatperson: 20 000 (2021)
    - Privatperson: 10 000 (2021)
    - Privatperson:  5 000 (2021)
    - Andre privatpersonar fram til 13.07.2022: 24 571 
    - Andre privatpersoner resten av året 2022: 28 149
    - Andre privatpersonar i 2023: 75 966    *)
    - Bygger'n Teigen: 3 stk benkebord til NATURSTIEN (2023)
Me er umåteleg takksame for alle bidrag!
09.01.2024
*)  I denne summer er også med bruttoinntekter for lynlotteri gjennom året. Ein del utgifter har det vore her, som burde vore trekt frå.
Back to Top