VIL DU SPONSA OSS?
Me bruker det meste av det me personleg måtte ha til overs, både av tid og pengar, på å leggja til rette i FATLANDSKOGEN, og mange spør om å få lov til å sponsa dette arbeidet. 
Skulle du vera ein av desse, kan du senda ein slant (stor eller liten) til Fatlandskogen sponsorkonto, som er 3525 24 89361, eller Vipps 72 44 33
Alle sponsormidlar går til vidare utbygging  av NATURSTIEN
NB! Somme ønskjer òg å sponsa arbeidet på GULLHAUG. Me takkar for det, men seier framleis nei til dette, på generelt grunnlag. Me synest det vil vera feil at andre er med på å betala investeringar som gjeld vår faste eigedom. 
Derimot kan dei som ønskjer det få lov å sponsa innkjøp av musikk- og lydutstyr til kapellet, sidan dette ikkje er ein fast installasjon. Har du eit bidrag til dette, sender du det til same kontoen som ovanfor. Men hugs då å skriva 'GULLHAUG' i meldingsfeltet, slik at me overfører det til rett konto i rekneskapen vår.
OVERSIKT OVER SPONSORAR
Fram til i dag har me hatt desse eksterne sponsorane og bidragsytarane:
    - SMIL-midlar i landbruket: 40 000 (2020), les meir her.
    - Fjelberg Kraftlag-stiftinga: 300 000 (2021), les meir her.
    - SMIL-midlar i landbruket: 75 000 (2021)
    - SIM sitt miljøfond: 185 000 (2022), les meir her.
    - Haugaland kraft: 10 000 (2022)
    - Statskogmillionen: 5 000 (2022), les meir her.
I tillegg har private, gjennom sponsorkonto og Vipps, støtta oss slik:
    - Privatperson: 20 000 (2021)
    - Privatperson: 10 000 (2021)
    - Privatperson: 5 000 (2021)
    - Andre privatpersonar fram til og med i dag: 24 571 
Alle privatpersonar blir ståande utan namn, med mindre dei bed om det. Stå gjerne fram med namnet ditt, dersom du trur at det kan inspirera andre til å gi ein slant.
Me er umåteleg takksame for alle bidrag!
13.07.2022
Back to Top