FATLANDSKOGEN
FATLANDSKOGEN er namnet me har gitt det flotte skogområdet innover den tusen mål store skogeigedommen vår her på Fatland, sør på Halsnøy, i Kvinnherad kommune. I FATLANDSKOGEN kan alle få lov å gå tur, også med rullestol og barnevogn, men berre til fots. Området er delt inn i fem arenaer, kvar med sin fargekode, som du kan lesa om nedanfor.​​​​​​​
HYPERAKTUELT
Klikk på knappen for å lesa om:
- Snart kjem det levande rare fuglar i NATURSTIEN
- Desemberkos i NATURSTIEN​​​​​​​

NATURSTIEN i kveldinga er eit eldorado for ungane, no i denne opplyste førjulstida. Foto: Vibeke Teigen.

NATURSTIEN er ein rullestol- og spaservennleg sti med fagleg, underhaldande og aktiviserande innhald. Om skogen, skogbruket, naturen, dyrelivet, plantelivet, friluftslivet, kulturlivet, folkehelsa, klimaet og miljøet. 
RUNDLØYPENE er meir trimretta, og dei har start og slutt ved RAUALØO. FATLANDSVATNET RUNDT tek 45 minutt, og HJARTESTIEN om lag det doble. Prøver du sjølvaste HJORTESTIEN, må du kanskje rekna to-tre timar.
HØGÅSVEGEN er ein fin og rullestolvennleg veg, med ulike kulturelle og aktiviserande objekt undervegs. Sti vidare til toppen av HØGÅSEN.
GULLHAUG er eit nydeleg punkt med panoramautsyn over halve Sunnhordland, berre 200 rullestolvennlege metrar frå RAUALØO.
RAUALØO er sentrum og startpunkt i FATLANDSKOGEN. Her finn du parkering, kart over området, brosjyrar, og skilt til arenaene. Les her korleis du finn fram til FATLANDSKOGEN, og last ned kart.
Her kan du lesa meir om oss, kven som hjelper oss, kvifor me har laga til FATLANDSKOGEN. Og kanskje litt til.
Og her kan du lesa om bygda som FATLANDSKOGEN høyrer til, ved å opna nettsida www.fatland.info.
VIL DU VERA SPONSOR?
Me bruker det meste av det me personleg måtte ha til overs, både av tid og pengar, på å leggja til rette i FATLANDSKOGEN, og mange spør om å få lov til å sponsa dette arbeidet. Skulle du vera ein av desse, kan du senda ein slant (stor eller liten) til Fatlandskogen sponsorkonto, som er 3525 24 89361, eller Vipps 724433. Alle midlar no framover vil gå til Trinn2 av NATURSTIEN, eit arbeid som starta opp hausten 2021. Tusen tusen takk for alle bidrag!
​​​​​​​TIPS: Er du ny i FATLANDSKOGEN? Start då med å gå NATURSTIEN frå RAUALØO. Deretter går du FATLANDSVATNET RUNDT.
​​​​​​​TIPS: Korleis du finn fram til FATLANDSKOGEN kan du lesa om under RAUALØO ovanfor.
TIPS: Last gjerne ned turtipsbrosjyren vår, her. I den finn du både kart, ordensreglar og annan nyttig informasjon for turen din.
TURLØYPENE PÅ HALSNØY høyrer ikkje eigentleg inn under FATLANDSKOGEN, men sidan nokre av dei mest spennande løypene/turmåla startar nett her ved RAUALØO, eller går tvers gjennom området vårt, gir me dei gjerne ein liten omtale på nettsida vår. 
God tur!
www.fatlandskogen.no