OPPSTART AV PROSJEKTET FATLANDSKOGEN
Det var i mars 2020, då landet stengde ned, og folk flest ikkje fekk lov å vera utandørs, at me starta opp arbeidet med FATLANDSKOGEN. Derfor kallar me det gjerne for "koronaprosjektet vårt". 
Me føler oss svært priviligerte som har denne flotte skogen, og som derfor kunne gå laus her og gjera mykje kjekt. Noko som andre med berre nokre hundre kvadratmeter tomt, ikkje kunne tenkja på ein gong. 
Prosjektet vårt har halde fram sidan, og me håpar å vera friske nok til å laga endå meir kjekt i FATLANDSKOGEN i åra som kjem.
Beste helsing Anna og Arne Gjerde
Mars 2020 / Januar 2024
DESEMBERKOS I NATURSTIEN
Nå er NATURSTIEN pynta til jul. Iallfall delvis, for det blir meir pynting når sjølve jula innfinn seg. Men mellom klokka 15 og 23 kvar dag er det lys i dei mest brukte delane av stien, i heile desember og langt ut i januar.
04.12.2021
Alle lysa får heile området til å skina, sjølv midt på svartaste vinterkvelden. Foto: Vibeke Teigen.
Alle lysa får heile området til å skina, sjølv midt på svartaste vinterkvelden. Foto: Vibeke Teigen.
Klart for familiekos rundt bålpanna. Tørr ved finn du inne i grisehuset. Foto: Vibeke Teigen.
Klart for familiekos rundt bålpanna. Tørr ved finn du inne i grisehuset. Foto: Vibeke Teigen.
Ein ekstra dimensjon blir lagt til førjulskosen når ungane lagar snølykt. Eller snømann, for den del. Foto: Vibeke Teigen.
Ein ekstra dimensjon blir lagt til førjulskosen når ungane lagar snølykt. Eller snømann, for den del. Foto: Vibeke Teigen.
Til slutt ein rask tur oppom Gullhaug for å sjå på den store julestjerna. Ikkje berre lyser ho over bygda, men langt utover fjorden, heilt til Hidle. Foto: Vibeke Teigen.
Til slutt ein rask tur oppom Gullhaug for å sjå på den store julestjerna. Ikkje berre lyser ho over bygda, men langt utover fjorden, heilt til Hidle. Foto: Vibeke Teigen.
UTSIKTSPUNKTET GULLHAUG
"Me skal koma um inkje so braatt" skreiv salig Ivar Aasen. Me gjer hans ord til vårt, når me som grunneigarar må vedgå at den fysiske tilstanden på lekamen ikkje er som før, og at ting difor tar tid. Noko me visstnok har sagt fleire gonger før.
Men me gir ikkje opp, og noko lite skjer det heile tida, så me tenkjer seriøst på å komma i mål til slutt med prosjektet vårt på GULLHAUG.
Nett nå reiser det seg ein flott platting oppå sjølve utsiktspunktet Gullhaug. Arne, med sin etterkvart dårlege balanseevne, gjer ikkje så mykje av dette, bortsett frå å skjera til og montera golvborda. Som Anna på førehand har olja, inne i treverkstaden vår, der det er avfuktingsanlegg.
Sjølve konstruksjonen er det det Arne Ragnar Johnsen som monterer. Han er ein flink og dreven snikkar, som nett har pensjonert seg. Men ikkje meir enn at han likar å vera med litt på Gullhaug-prosjektet. Tusen takk til han for det!
Føremålet med dette arbeidet er først og fremst å sikra området med rekkverk, slik at ingen dett utfor. Men naturlegvis blir det òg fantastisk kjekt med eit stødig golv å opphalda seg på.
05.11.2021
TRINN2 AV NATURSTIEN ER I FULL SVING
Endeleg kan me seia at arbeidet med Trinn2 i NATURSTIEN er i gang for alvor. Fram til nå har det vore gjort ein heil del arbeid med planlegging og førebuing, men først denne veka byrja det å skje noko ute i marka.
Arild Landa er etter måten ung og sprek framleis, så han har felt ein del tre innover til venstre i bildet, som du ser. Her skal det lagast ein sti gjennom skogen, bort til ein gammal traktorvegstubbe, som me held på å oppgradera. Desse to til saman utgjer traséen for Trinn2.
Etter helga kjem så Øystein Thormodsæter med gravemaskin for å gjera ein del tilpasningar på traséen, før me to gamlingane (Anna og Arne) går i gang med å leggja duk og køyra ut grus. 
Trinn2 skal bli minst like fin å gå på som Trinn1 er. Og iallfall halvparten av stien skal bli rullestolvennleg, kanskje heile, det avheng av kor langt pengane rekk.
Tusen takk til Fjelberg Kraftlag stiftinga, som gav oss 300 000 blanke kroner til Trinn2! Ved hjelp av denne kjært mottekne gåva håpar me å kunna visa fram eit resultat til påske.
03.11.2021
SEINT MEN GODT - FOR KAPELLET
Ting tar tid, det er vel eit kjent ordtak for alle, men spesielt for oss litt oppi åra. Rom vart ikkje bygd på éin dag, er eit anna. Begge desse kan passa godt når det gjeld kapellet på GULLHAUG.
Framover går det likevel, smått om senn. Og ferdigdato er sett førebels til rundt jul, men sidan kapellet truleg ikkje skal brukast før 17. mai neste år, er me ikkje redde for at det kan vanka dagbøter her.
Som du ser av bildet så er spesiallaga blyglas nå på plass. Fint montert av Kjell Musland, som Arne no har døypt om til Kjell Kapell.
Nett nå held same to karane på med å laga inngangsdør til kapellet. Arne skjer og høvlar materialane, av fin raud lerk. Og kapellmeisteren monterer, sidan han er den som er avgjort stødigast på labben.
Det er kjekt, beintfram! Forresten har Øyvind Gjærde og Arne Ragnar Johnsen òg deltatt i arbeidet.
18.09.2021
Tilbake til toppen